:::

Education

:::

Faculty

  The number of full-time faculties at the College of Engineering in the 2019 school year  : 
 
  CME IEEI EESE CS EE
Professor 10 7 3 9 3
Associate Professor  1 6 3 7 4
Assistant professor 3 3 5 4 2
                                                                                                                                                                                                                     Update : 2020.3.8
 


 
  Department of Chemical and Materials Engineering
Professor  Fan-Chiang Yang,  I-Kuan Yang,  Kuo-Tseng Li,  You-Im Chang,  
 Yeh Wang,   Shu-Min Chiao,  Ye-Song Gu
,  Hong-Wei Yen,  Jialin Liu, 
 Chi- Chang Lin
Associate Professor  Shueh-Hen Cheng
Assistant professor  Chih-Sung Ho  Ta-Chen Lin  Lin, Chih-Yao

                                                                                                     


Professor  Li-Chih Wang,  Ren-Jye Liu,  Ping-Teng Chang,   Chin-Yin Huang,      Chuang-Chan Chiou, K.-P. Lin, Shao-Jen Weng
Associate Professor  Chung-Yu Pan,   Chyuan Perng,  Jau-Shin Hon,   Wei-Hua Andrew Wang,    Shu-wen Chang, Wan-Lin Hsieh
Assistant professor  Chia-Hung Yeh,  Yu-Ju Lin,  I-Jan Wang
                                                                                              Professor  Walter Den,  Cheng-Nan Chang,  Yu-Ling Wei, Chiun-Fen Chang ,                  Ho-Wen Chen
Associate Professor  Wei-yea Chen,  Meng-hau Sung, Chia-hung Hou,  
Assistant professor  Chi-Yu Huang, 
Assistants  Mei-Jun Lin,  
                                                                                                   

Professor  Chu-Hsing Lin,  William Chu,  Chao-Tung Yang,  Fang-Yie Leu,  Yu-Len Huang,  Ching-Tsorng Tsai, Chung-Hsin Jwo, Fuu-Jehng Jiang, Winston Lo 
Associate Professor  Chung-Chi Lin,  Yeun-Yyr Ju,  Lung-Pin Chen,  Chi-Shyan Liaw,  Yi-Fung Huang, Jung-Chun Liu,  Chih-Hsiong Shih, Ruey-Kai Sheu  
Assistant professor  Chia-Yin Ko, Hsin-Ta Chiao
                                                                                                              

 
Professor  Jyh-Horng Wen,  Yu-Fang Chung, Chi-Feng Chen
Associate Professor  Hsin-Yuan Miao,  Kun-Lin Tsai,  Jih-Hsin Liu,  Jun-Hong Weng
Assistant professor  
                                                                                                             
cron web_use_log